Základná škola Nižná brána 8 Kežmarok

Intelektovo Nadané Deti

 

 

 

 

 

 

Aktuality

O projekte

I. stupeň

II. stupeň

Rôzne

Fotogaléria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozývame rodičov budúcich prvákov

na

Deň otvorených dverí

v triedach pre Intelektovo Nadané Deti

Dňa 10.12. 2008

 

Program:

7.45 –   8.00 : Úvod k problematike vzdelávania detí s intelektovým nadaním

 

 8.00 -   8.45 : Slovenský jazyk a literatúra ,1.A

                        „ Zahrajme sa s písmenkami“-  PaedDr. A. Ondo – Eštoková

 8.55 –   9.40 : Matematika, 2.A

                        „ Násobíme hravo“ – Mgr. H. Makarová

 9.50 – 10.35 : Obohatenie, 3.A

                        „Cestujeme po kontinentoch sveta – Amerika“ – Mgr. M. Dernerová

10.50 – 11.35 : Informatika, 4.A

                         „ Tvorba projektov v powerpointe“ – Mgr. M. Simoníková

11.45 – 12.25 . Biológia, 5.A

                         „ Lesný biotop“ – RNDr. L. Joppová

 

 

Zaujali sme Vás?  Príďte sa pozrieť. Tešíme sa na Vás.

 

 

 

 

 

Návrat na stránku školy